Skip to main content

Chân cua Hoàng Đế King Crap Legs, HÀNG VỀ 12/3

 CHÂN CUA HOÀNG ĐẾ HẤP CHÍN

So với cua hoàng đế sống đang bơi thì Chân cua hoàng đế (king crap legs) có giá rẻ hơn nhiều mà vẫn cho chất lượng thịt thơm ngon đặc biệt; một bộ chân cua hoàng đế hấp chín theo tiêu chuẩn châu âu thường có trọng lượng từ 1 đến 1,9kg/1 bộ gồm 4 chân. Khi mua về sử dụng quý khách chỉ cần rã đông tự nhiên và nhúng vào nồi nước sôi trong khoảng 3-5 phút là ăn liền.

Hôm nay, ngày 12/3/2019; tại Hanoi Seafood đang sẵn hàng size từ 1,3 đến 1,5kg/1 bộ (4 chân).

Kính mời quý khách đặt hàng giao ngay.

HÌNH ẢNH CHÂN CUA HOÀNG ĐẾ HẤP CHÍN

chan-cua-hoang-de 25 13c3c
chan-cua-hoang-de 34 65131
chan-cua-hoang-de 29 0f133
chan-cua-hoang-de 23 7514a
chan-cua-hoang-de 44 0dbf3
chan-cua-hoang-de 32 46340
chan-cua-hoang-de 1 c5a1c
chan-cua-hoang-de 36 30e56
chan-cua-hoang-de 45 826c4
chan-cua-hoang-de 35 6f828
chan-cua-hoang-de 22 ab416
chan-cua-hoang-de 33 fe2bd
chan-cua-hoang-de 48 3e335
chan-cua-hoang-de 47 971eb
chan-cua-hoang-de 31 97499
chan-cua-hoang-de 43 afdba
chan-cua-hoang-de 24 9f8ae
chan-cua-hoang-de 30 4c4c3
chan-cua-hoang-de 38 6f00b
chan-cua-hoang-de 27 14f98
chan-cua-hoang-de 46 ae195
chan-cua-hoang-de 49 1a394
chan-cua-hoang-de 42 47872
chan-cua-hoang-de 26 091b3
chan-cua-hoang-de 41 75a9b
chan-cua-hoang-de 39 622a6
chan-cua-hoang-de 40 239b9
chan-cua-hoang-de 37 40796