Skip to main content

locbien seafood 180

Hải sản biển Việt Nam rất phong phú và đa dạng góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Ngư dân đánh bắt hải sản không chỉ giúp cải thiện đời sống mà quan trọng hơn là góp phần bảo vệ lãnh hải Việt Nam.

Nguồn lợi hải sản Việt Nam được đánh giá vào loại phong phú nhất trong khu vực. Qua các công trình nghiên cứu điều tra từ trước đến nay, đã xác định biển Việt Nam có khoảng 2.030 loài cá, có 19 loài cá voi, 225 loài tôm, 663 loài tảo rong biển, 55 loài mực, 5 loài rùa, 21 loài rắn biển. Ngoài ra còn có nhiều loài quý giá như bào ngư, trai ngọc, sò huyết, san hô đỏ,… Trữ lượng hải sản ước tính khoảng 3,0 – 3,5 triệu tấn. Khả năng khai thác 1,4 – 1,5 triệu tấn. Trong đó, theo ước tính trữ lượng hải sản vùng ven bờ khoảng 1,5 triệu tấn. Khả năng khai thác là 0,6 triệu tấn.

Bên cạnh thịt là nguồn thực phẩm phổ biến thì hải sản tươi sống cũng là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Với chiều dài bờ biển kéo dài từ Bắc Trung Nam kèm theo rất nhiều hòn đảo xa bờ đã giúp cho ngư dân dễ dàng đánh bắt được các nguồn hải sản quý hiếm không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu đến các nước khác trên thế giới.